Historia

053Centrum Expresji Artystycznej “Szepty”  to nazwa subtelnie sugerująca, że  narodziny jakiejkowiek sztuki, a w szczególności tańca, rozpoczyna muza; szept muzyki, poruszającej serce jednej osoby, która ten szept przekształca  w choreografiȩ, a ta przeniesiona na scenȩ swoją energią oddziałowuje na widzów. Z takim założeniem przekazujemy naszym tancerzom zamiłowanie do sztuki i polskich tradycji i tańca, wywołując jednocześnie uśmiech i radość widzów.

Centrum Expresji Artystycznej “Szepty”   inspiruje tancerzy do poznawania polskiej kultury, uczy dzieci i młodzież wrażliwości na muzyke, emocje i uczucia. Poprzez udział w koncertach-akcjach mających na celu wsparcie tych, którym potrzebny jest uśmiech i przysłowiowe “podanie rȩki” razem pracuje dla osiagniȩcia wspólnego celu.  Dzielenie siȩ z innymi talentem, uSmiechem i troską uczy szczodrości i bezinteresowności, co daje w zamian najwiȩkszą satysfakcjȩ.