Strona główna

Witamy w Centrum Ekspresji Artystycznej Szepty

niedochodowej organizacji, której celem jest nauczanie oraz inspirowanie uczniów poprzez sztuke.

Dziedzictwa narodowego sie nie znajduje – to dorobek pokoleń. Ono jest i czeka na odkrycie.

Bez korzeni nie ma skrzydeł. Choćbym wzleciał na wyżyny. Choćbym wzbił się na sam szczyt. Bez korzeni jestem nikt. (Marcin Styczeń.)

 

1234 edited

Poznajemy i dzielimy siȩ piȩknem polskiej kultury z publicznośią. Poprzez expresjȩ tańca i piȩkno brzmiącej muzyki, dzieci i młodzież naszego centrum nierzadko porywają widowniȩ wywołując uznanie i uśmiech. Elementem wiążącym koncerty oprócz prezentacji tradycyjnego polskiego i amerykańskiego dziedzictwa jest przekazywanie treści wiążących wszystkich nas ludzi, a wywodzących siȩ z uczuć i chwil, które zasługują na pamiȩć i przekaz, poruszają serca, wzbudzają wzruszenie.